Bestill fotografering

Alle bestillinger av foto foregår skriftlig, og bestillinger som ikke er avbestilt senest dagen før, betales et gebyr på 50% av oppdragets verdi.

BETALING

Alle oppdrag betales i etterkant. Det er derfor ikke nødvendig å bringe kontanter. Egen faktura vil bli sendt fortrinnsvis via e-post.

Det er vanligvis 14 dagers betalingsfrist.

På større oppdrag som er litt frem i tid, som f.eks. events/konserter/festival/sport arrangementer/Exhibitions, vil det normalt være forskudd på 30% av kontraktsummen (som ikke tilbakebetales om kunden bryter avtale p.g.a uforutsette hendelser). Forskuddet er fotografens sikkerhet for å låse kalenderen til et bestemt oppdrag, og avtale om fotografering er først bindende når denne er betalt. Det betyr at dersom det kommer et annet foto-oppdrag på samme dato før oppdraget er betalt, står fotografen fritt til å avlyse oppdraget. Forskuddet bør derfor betales straks dette er avtalt, og faktura er mottatt.

Alle priser er oppgitt inkludert mva.

MARKEDSFØRING OG PROMOTERING

Som fotograf er det viktig å vise hva jeg gjør gjennom å dele bilder. Dette er av stor betydning for min utvikling og fremtidige muligheter for nye oppdrag. Det er bare gjennom å dele bilder jeg er i stand til å markedsføre mine tjenester, noe som igjen resulterer i nye oppdrag.

Alle bilder jeg tar benyttet i markedsføring av mine tjenester, både på nett eller i trykte annonser. Dersom kunden ønsker å reservere seg mot dette, er dette fullt mulig mot et tillegg i prisen på oppdraget på 20%. Si i fra på forhånd eller ved oppstart av fotograferingen.

OBS: Det er selvsagt enkelte type bilder/oppdrag i privat/næringslivet som det ikke er naturlig å publisere. Disse Bilder/oppdrag blir selvsagt ikke belastet med noe gebyr/påslag i pris.

Leveranse

I de fleste tilfeller leveres bildene i løpet av 2-3 dager etter fotoshooten. Er det et større oppdrag som for eksempel Eventer som går over flere dager, vil det ta noen dager ekstra (som regel innenfor 1 uke). Under konserter leverer man noen bilder hver dag og resterende innen 2-4 uker (men jeg er i gjennomsnitt ferdig innen en uke). Bildene fremkalles digitalt (fra Raw-format til JPG/TIFF), kvalitets sikres og vurderes. Alle bilder leveres via Dropbox.

Misbruk av bilder

Ulovlig bruk av bildene som ikke er betalt, vil bli bøtelagt. Bilder som ikke er betalt for, kan ikke brukes i sosiale medier eller til andre formål. Oppdages bruken, vil dette bli bøtelagt. Bildene du har kjøp kan brukes til hva du måtte ønske privat ( Som Facebook og andre sosiale medier ). Det er ikke lov å gjøre endringer av bildene (som å crope bilde, endre farger o.s.v) uten skriftlig samtykke med fotografen. Fotografen skal ALLTID krediteres bilde om det ikke er fotografens signatur på bildene.

Prisene under inkluderer redigering av alle bider tatt og levering av samtlige bilder som er redigert.

Hos meg tilkommer det ikke noen ekstra utgifter for å få alle bilder, da bilder tatt er bilder betalt for. Bildene leveres i jpg og png.

 
acuity Block
This is example content. Double-click here to enter your account ID and display your online booking widget. Learn more
 

Foto: Robert Wahlross